زبان کاتلین یک زبان برنامه نویسی جدید است که با آن میتوانید اپلیکیشن های اندرویدی را تولید کنید که از نظر سرعت قدرت و امنیت بسیار بهتر از اپ های جاوایی میباشد آموزش کاتلین