رله، (Reley)سوئیچ یا کلیدهای برقی است که همچون کنتاکتورهای الکتریکی عمل می کند و مدارها را به صورت الکترومکانیکی یا الکترونیکی باز و بسته می کنند. رله قابلیت ایمنی و کلید زنی به صورت خودکار را داراست. اتصال رله به طور معمول در حالت باز (NO) است و این زمانی است که به برق متصل نیست. هنگامی که اتصالات رله به طور معمول بسته است یک اتصال بسته (NC) وجود دارد که رله در آن فاقد انرژی برق است. رله چیست در اثر تغییر كمیت الكتریكی مانند ولت، جریان و یا كمیت فیزیكی مثل درجه حرارت و حركت روغن تحریك شده و باعث به كار افتادن دستگاه های دیگر و در نهایت قطع مدار به وسیله ی كلید قدرت یا دژنكتور می شود. حفاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالی ها، به وسیله ی كلید قدرت انجام می شود. قبل از این كه كلید قدرت بتواند باز شود، سیم پیچی عمل كننده ی آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله ی رله های حفاظتی انجام می شود. رله ها در انواع مختلف: رله اضافه جریان، رله دیفرانسیل، رله حرارتی، رله ، ssr رله مخصوص، رله فرکانسی، رله دیستانس، رله جهتی، رله اورکارنت و رله میکروکنترل تولید می شوند که در ادامه به مختصر به معرفی چند نمونه از آنها می پردازیم، با ما همراه باشید.