Kiểu tóc xù mì ngắn nổi lên như một kiểu tóc mới và phá cách trong cộng đồng làm đẹp những năm gần đây. Kiểu tóc này đã thống trị trong nhiều năm và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt về độ hot. Tóc ngắn xù